t
Gilminta vardadienį švenčia gruodžio 12 dieną
lietuvių: gil- (gilti "skaudinti, jaudinti") + min- (minėti)

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


t