t
Gilminta vardadienį švenčia gruodžio 12 dieną
lietuvių: gil- (gilti "skaudinti, jaudinti") + min- (minėti)

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Gilminta

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t