t
Giedrius vardadienį švenčia balandžio 16 dieną
lietuvių: giedras "šviesus, saulėtas, tyras"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Giedrius

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t