t
Vaidilė vardadienį švenčia kovo 13 dieną
lietuvių: vaid- (vaidytis "rodytis", vaidentis) + -il- – "tas kuris rodosi, vaidenasi"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


t