t
Liutauras vardadienį švenčia kovo 13 dieną
1. sen. vokiečių: lut "tauta, liaudis" + war- (warnen) "įspėti" –"įspėjantis tautą"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


t