t
Leontina vardadienį švenčia balandžio 19 dieną
graikų: leon "liūtas" – "stiprus, galingas kaip liūtas"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


t