t
Jūratė vardadienį švenčia balandžio 12 dieną
lietuvių jūra + -at- "jūrų mergelė", paplito iš Maironio baladės "Jūratė ir Kastytis"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


t