t
Eisvinas vardadienį švenčia rugpsėjo 14 dieną
lietuvių: eis- (eislus "greitai einantis") + vin- (baltų vaina "kaltė, priežastis")

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


t