t
Deimantė vardadienį švenčia vasario 12 dieną
1. lietuvių: dei- (deivis, deivė) + mant- (mantus "sumanus");
2. anglų: deimantas "brangus akmuo"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


t