t
Butvilas vardadienį švenčia vasario 23 dieną
lietuvių: but- (butas, būti) + vil- (viltis) – "esanti, gyva viltis"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


t