t
Algirda vardadienį švenčia vasario 11 dieną
lietuvių: al- (aliai vienas) + gird- (girdėti, girdas "žinia, gandas") – "visa girdintis, -i"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


t