t
Algedė vardadienį švenčia balandžio 16 dieną
lietuvių: al- (aliai vienas) + ged- (gedėti "ilgėtis") – "visų gedimas, pasiilgstamas, -a"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


t