t
Algauda vardadienį švenčia vasario 13 dieną
lietuvių: al- (aliai vienas) + gaud (gaudyti) – "visus gaudantis, -i"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


t