t
Žygimantė vardadienį švenčia vasario 28 dieną
lietuvių: žygi- (žygiuoti, žygis) + mant-( mantus "sumanus")

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Zygimante

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t