t
Vygaudas vardadienį švenčia gruodžio 16 dieną
lietuvių: vyd- (iš-vydo) + gaud- (gaudyti)

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Vygaudas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t