t
Vladislovas vardadienį švenčia birželio 27 dieną
slavų: vladi "valdyk" + slava "šlovė" – "valdantis šlovę"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Vladislovas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t