t
Visvilė vardadienį švenčia rugpjūčio 11 dieną
lietuvių: visa (visas, visai) + vil- (viltis)

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Visvile

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t