t
Virgailė vardadienį švenčia spalio 9 dieną
lietuvių: vir- (vyras, vyrauti "įsigalėti, viešpatauti") + gail- (gailas "stiprus")

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Virgaile

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t