t
Vaingedė vardadienį švenčia gruodžio 12 dieną
lietuvių: vain- (vaina "priežastis, kaltė") + ged- (gedėti "ilgėtis") – "ilgesio priežastis"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Vaingede

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t