t
Tautginta vardadienį švenčia kovo 15 dieną
lietuvių: taut- (tauta) + gint- (ginti) – "ginantis tautą"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Tautginta

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t