t
Steiginta vardadienį švenčia lapkričio 22 dieną
lietuvių: steig- (steigti "labai norėti", steigtis "stengtis") + gin- (ginti) –"besistengiantis apginti"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Steiginta

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t