t
Skirtautė vardadienį švenčia lapkričio 9 dieną
lietuvių: skir- (skirti"teikti, nustatyti, lemti) + taut- (tauta)

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Skirtaute

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t