t
Rupertas vardadienį švenčia kovo 27 dieną
robertas variantas – sen. vokiečių: hrod "garbė" + beraht "garsus, žymus"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Rupertas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t