t
Rozalija vardadienį švenčia liepos 15 dieną
italų iš lotynų rosa "rožė" + -ij- (mažybinė priesaga)

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Rozalija

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t