t
Mireta vardadienį švenčia birželio 30 dieną
italų: "nuostabioji"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Mireta

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t