t
Luknė vardadienį švenčia gegužės 21 dieną
Luknė - liet. vardas, kilęs iš upėvardžio. Luknės upelis teka šalia Kėdainių (netoli kaimas Paluknys).

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Lukne

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t