t
Liubartė vardadienį švenčia lapkričio 23 dieną
lietuvių: liu- (liautis) + bart- (barti reikšme "kovoti") – "besiliaunantis kovoti, taikus"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Liubarte

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t