t
Kintvilas vardadienį švenčia gruodžio 14 dieną
lietuvių: kin- (kentėti, pvz, žiem-kint- is) + vil-(viltis) – "kenčiantis ir besiviliantis"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Kintvilas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t