t
Izabelė vardadienį švenčia liepos 12 dieną
ispanų iš Elžbieta

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Izabele

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t