t
Hermanas vardadienį švenčia balandžio 7 dieną
sen. vokiečių: heri "kariuomenė" + man "vyras" – "kariuomenės vadas"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Hermanas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t