t
Gvidas vardadienį švenčia kovo 31 dieną
trumpinys iš Gvidonas sen. vokiečių: witu "giria, miškas"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Gvidas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t