t
Goda vardadienį švenčia vasario 24 dieną
lietuvių: go- (godyti "nujausti, nutuokti") – "turinti nuojautą, nutuokianti"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Goda

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t