t
Girvinas vardadienį švenčia rugpsėjo 19 dieną
lietuvių: gir- (giria "miškas") + vin- (vaina "kaltė, priežastis")

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Girvinas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t