t
Gineta vardadienį švenčia rugpsėjo 21 dieną
Genovaitė variantas iš sen. vokiečių: "šeimos moteris"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Gineta

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t