t
Gilvydas vardadienį švenčia spalio 10 dieną
lietuvių: gil- (gilti "skaudinti, jaudinti") + vyd- (iš-vydo)

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Gilvydas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t