t
Gedėtas vardadienį švenčia spalio 9 dieną
lietuvių: gedėti "ilgėtis" – "tas, kurio gedima, ilgimasi"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Gedetas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t