t
Gabrielius vardadienį švenčia vasario 10 dieną
hebrajų (sen. žydų): "dievo karys, dievas mano stiprybė"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Gabrielius

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t