t
Daugvilė vardadienį švenčia vasario 8 dieną
lietuvių: dau- (daug) + vil- (viltis) – "daug besiviliantis, -i")

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Daugvile

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t