t
Dargintas vardadienį švenčia lapkričio 9 dieną
lietuvių: dar- (daryti) + gint- (ginti) – "ginantis, -i"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Dargintas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t