t
Butginas vardadienį švenčia liepos 5 dieną
lietuvių: bu- (būti) + gin- (ginti)

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Butginas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t