t
Butautas vardadienį švenčia gegužės 7 dieną
lietuvių: bu- (būti) + taut- (tauta) – "būti su tauta"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Butautas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t