t
Brunona vardadienį švenčia gegužės 27 dieną
senovės vokiečių: "rudasis lokys"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Brunona

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t