t
Bogumilas vardadienį švenčia birželio 6 dieną
sen. rusų: "dievui geras"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Bogumilas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t