t
Bilmantas vardadienį švenčia gruodžio 6 dieną
lietuvių: bil- (pra-bilti, bilus "šnekus") + mant- (mantus "sumanus")

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Bilmantas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t