t
Bertoldas vardadienį švenčia kovo 29 dieną
senovės vokiečių: beraht "garsus, žymus" + waltan "valdyti"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Bertoldas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t