t
Bertautas vardadienį švenčia rugpjūčio 1 dieną
lietuvių: ber- (berti arba bernas reikšme "vaikas" plg. latvių berns) + taut- (tauta)

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Bertautas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t