t
Bernardina vardadienį švenčia gegužės 20 dieną
iš Benardas + -in- (mažybinė priesaga) senovės vokiečių: bern "lokys" + hart "stiprus, tvirtas"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Bernardina

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t