t
Bernadas vardadienį švenčia vasario 18 dieną
iš Benardas + -ette (mažybinė priesaga) senovės vokiečių: bern "lokys" + hart "stiprus, tvirtas"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Bernadas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t