t
Benitas vardadienį švenčia birželio 29 dieną
italų iš Benediktas, -a lotynų: "palaiminta, -as"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Benitas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t