t
Benignas vardadienį švenčia vasario 13 dieną
lotynų: Benignus "malonus"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Benignas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t